Logo IKB Leasing Gruppe IKB Leasing SR, s.r.o.
IKB Leasing SR, s.r.o.
SK-821 09 Bratislava
Telefón: 00421/ 2 4911 2700
Fax: 00421/ 2 4911 2710
E-Mail: info@ikb-leasing.sk

Vážený obchodný partner,

máte otázky k Vašim existujúcim zmluvám alebo k Vašej objednávke?

Prosím obráťte sa na našu sesterskú spoločnosť v Českej Republike.

Vaša kontaktná osoba je:

pani Jitka Rýznarová

IKB Leasing ČR s.r.o.
Jankovcova 1603/47a
CZ-170 00 Praha 7
Tel.: +420 222 92 94 00
E-Mail: jitka.ryznarova@ikb-leasing.cz

www.ikb-leasing.cz