Logo IKB Leasing Gruppe IKB Leasing SR, s.r.o.
IKB Leasing SR, s.r.o.
SK-811 08 Bratislava
Telefón: 00421 244 64 55 30
Fax:
E-Mail: info@ikb-leasing.sk

Prehlásenie o ochrane dát

IKB Leasing SR


IKB Leasing SR (ďalej len „IKB Leasing“ alebo „my“) kladie dôraz na bezpečnosť vašich dát a na dodržiavanie ustanovení o ochrane dát. Zber, spracovanie a využitie osobných dát prebieha v rámci prevádzky našich webových stránok výlučne podľa ustanovení štandardu ochrany dát Európskej únie a podľa ustanovení nemeckých zákonov o ochrane dát.

Na ochranu vašich osobných dát slúžia technické prostriedky i organizačné bezpečnostné opatrenia. Naše zamestnankyne a zamestnanci podliehajú zvláštnej povinnosti mlčanlivosti, aká je obvyklá v bankových inštitútoch. Použité technické bezpečnostné oparenia sú priebežne inovované v závislosti od vývoja techniky. Týmto vyhlásením o ochrane dát vás informujeme o tom, ktoré osobné dáta a v akom rozsahu sú v rámci vášho používania webových stránok www.ikb-leasing.sk (ďalej len „webová stránka“) získavané a na aký účel sú použité. Túto informáciu si môžete kedykoľvek vyvolať na našej webovej stránke http://www.ikb-leasing.sk/cms/sk/slovakia/common_sk/data_protection_statement.jsp.

Zodpovedné miesto/kontakt na pracovníka povereného ochranou dát

Zodpovedným miestom v zmysle zákonov na ochranu dát je:

IKB Leasing GmbH
Gertrudenstraße 2
20095 Hamburg

Ak máte otázky alebo návrhy na ochranu dát, kontaktujte nášho pracovníka povereného ochranou dát pána Jörna Kriegela elektronickou poštou na adrese datenschutz@ikb-leasing.de.

Obsah ochrany dát

Predmetom ochrany dát sú osobné dáta. Podľa § 3 ods. 1 BDSG (spolkový zákon o ochrane dát) sú to jednotlivé údaje o osobných alebo vecných pomeroch určitej alebo určiteľnej fyzickej osoby. Patria sem napr. údaje, ako je meno, poštová adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo, prípadne však i dáta o používaní. Dáta o používaní sú také dáta, ktoré sú nutné na používanie našich webových stránok, ako napríklad údaje o začiatku, konci a rozsahu použitia našej webovej stránky a prihlasovacie údaje.

Získavanie a používanie vašich dát

Automatizované získavanie dát
Pri prístupe na naše webové stránky odovzdá váš webový prehliadač z technických dôvodov automaticky dáta. Nasledujúce dáta sa ukladajú oddelene od iných dát, ktoré nám eventuálne zašlete:

 • dátum a čas prístupu
 • typ a verzia prehliadača
 • používaný operačný systém
 • URL predošlej navštívenej webovej stránky a použitá prístupová metóda (protokol)
 • počet odoslaných dát
 • čas pripojenia
 • kód výsledku
 • referrer
 • client browser signatur

Tieto dáta sú ukladané výlučne z technických dôvodov a v žiadnom okamihu nie sú priradené určitej osobe.

Dáta zadané používateľom
V niektorých oblastiach našich webových stránok, ako sú napríklad opytovacie formuláre, je možné prenášať osobné dáta. Samozrejme, rozhodujete sami, ktoré dáta nám pošlete. IKB Leasing sa pritom riadi princípom dátovej úspornosti. Pokiaľ nám však určité informácie nedáte, môže to viesť k tomu, že vašu požiadavku nemôžeme vybaviť úplne alebo nemôžeme vybaviť vôbec.

Poskytovanie dát

Vaše osobné dáta poskytujeme bez vášho výslovného predchádzajúceho zvolenia iba v nasledujúcich prípadoch:

 • Pokiaľ je to nutné na vyjasnenie protiprávneho použitia našich stránok alebo na právne stíhanie, poskytneme osobné dáta úradom činným v trestnom konaní a prípadne poškodenej tretej strane. Toto sa však stane iba v prípade, keď došlo k nezákonnému správaniu alebo k zneužitiu. Dáta môžu byť tiež poskytnuté, pokiaľ to slúži na presadenie podmienok použitia alebo dohôd. IKB Leasing má navyše zo zákona povinnosť poskytnúť dáta na vyžiadanie určitým verejným inštitúciám. Sú to orgány činné v trestnom konaní, orgány sledujúce pokutované priestupky a finančné úrady.
 • V rámci ďalšieho vývoja nášho obchodu môže dôjsť k tomu, že sa zmení štruktúra IKB Leasing GmbH v zmysle zmeny typu spoločnosti. Pri takej transakcii dôjde k odovzdaniu informácií o zákazníkoch spolu s prevádzanou časťou spoločnosti. IKB Leasing sa pri každom poskytnutí dát tretím osobám vo vyššie uvedenom rozsahu postará o to, že to k tomu dôjde v súlade s týmto vyhlásením o ochrane dát a s príslušnými zákonmi o ochrane dát.

Vylepšenie webovej stránky: Google Analytics

IKB Leasing používa na svojich stránkach Google Analytics, analyzačný nástroj spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ktoré umožňujú analýzu vášho využívania webovej stránky. Pomocou cookies vytvorené informácie o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej skrátenej IP adresy) sú prenášané na server spoločnosti Google do USA a tam ukladané. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho využitia webových stránok, na zostavenie reportov o aktivitách webovej stránky a o ďalších službách spojených s jej využitím. Google prípadne tieto informácie odovzdá tretím osobám, pokiaľ je to zákonom predpísané alebo pokiaľ tretie osoby tieto dáta z poverenia Google spracovávajú.

IP adresa odovzdaná v rámci Google Analytics vaším prehľadávačom nebude prepojená s dátami Google. Ukladanie cookies môžete zakázať zodpovedajúcim nastavením vášho prehľadávača, ale upozorňujeme na to, že v takom prípade nemusia byť k dispozícii všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu.

V prípade, že si analýzu webovej stránky neprajete, môžete deaktivovať Google Analytics pomocou prehliadačových Add-ons. Tie si môžete stiahnuť tu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Etracker

Na tejto webovej stránke sú pomocou technológií spoločnosti etracker GmbH (http://www.etracker.com) zhromažďované a ukladané dáta na marketingové účely. Z týchto dát je možné pod pseudonymom zostaviť používateľské profily. Na to je možné použiť cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú lokálne do medzipamäte internetového prehliadača návštevníka stránok. Cookies umožňujú identifikáciu internetového prehliadača.

Dáta získané pomocou technológií etracker nie sú bez udelenia súhlasu príslušnej osoby používané na identifikáciu návštevníka webovej stránky a nie sú spájané s osobnými dátami nositeľa pseudonymu.

Zber a ukladanie dát môžu byť kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odmietnuté na adrese https://www.etracker.de/privacy.

Cookies

IKB Leasing ukladá na svojich webových stránkach session-cookie na účely optimalizácie, obzvlášť s cieľom ponúknuť vám plnú funkčnosť. Cookies sú malé súbory, ktoré sú pomocou vášho prehliadača ukladané na vašom počítači. Pokiaľ si neprajete použitie cookies, môžete ich ukladanie na vašom počítači zakázať v nastavení vášho internetového prehliadača. Vezmite, prosím, na vedomie, že tým môže dôjsť k obmedzeniu funkčnosti a rozsahu funkcií ponuky.

Zmazanie/zamknutie vašich dát

Hneď ako nebudú vaše dáta potrebné na vyššie uvedené účely, dôjde k ich zmazaniu. Pokiaľ musia byť dáta uchované zo zákonných dôvodov, dôjde k ich uzamknutiu. Dáta potom už nie sú k dispozícii na ďalšie použitie.

Právo na informáciu a opravu

Máte, samozrejme, právo na základe žiadosti prijať informáciu o dátach uložených o vašej osobe. Takisto máte právo na opravu chybných dát, ich uzamknutie a zmazanie. Obráťte sa, prosím, písomne na vyššie uvedenú adresu.

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane dát

IKB Leasing si vyhradzuje právo zmeniť toto vyhlásenie o ochrane dát. Aktuálne znenie vyhlásenia o ochrane dát je vždy k dispozícii na stránke http://www.ikb-leasing.sk/cms/de/slovakia/common_sk/data_protection_statement.jsp.

Stav: máj 2015