Logo IKB Leasing Gruppe IKB Leasing SR, s.r.o.
IKB Leasing SR, s.r.o.
SK-811 08 Bratislava
Telefón: 00421 244 64 55 30
Fax:
E-Mail: info@ikb-leasing.sk

Impresum


Vydávateľ:

IKB Leasing SR, s.r.o.
Cintorínska 7
811 08 Bratislava
Slovak Republic

Register of Companies in Bratislava I, rubric Sro, insert 34352/B

Vedenie spoločnosti:

Dr. Michael Roth
Tomáš JosefoviČ

Právne upozornenie

IKB Leasing sústavne kontroluje a aktualizuje informácie na svojich webových stránkach. Napriek všetkej starostlivosti sa však mohli uvedené dáta medzičasom zmeniť. Preto neprebráme zodpovednosť alebo záruku za aktuálnosť, správnosť a úplnosť poskytnutých informácií. To isté platí aj pre všetky ostatné webové stránky, na ktoré odkazujeme prostredníctvom hyperlinkov. IKB Leasing nezodpovedá za obsah webových stránok, na ktoré ste sa dostali na základe takýchto prepojení.

Ďalej si IKB Leasing vyhradzuje právo vykonávať zmeny a doplnenie poskytnutých informácií.

Obsah a štruktúra webovej stránky IKB Leasing sú chránené autorskými právami. Reprodukovanie informácií alebo údajov, hlavne textov, častí textov alebo obrázkových materiálov si vyžaduje predchádzajúci súhlas IKB Leasing.